sscgroup
y y y
sscgroup
sscgroup sscgroup sscgroup sscgroup

Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện

Chương trình thời sự HTV9 ngày 24/05/2019 – Ứng dụng năng lượng mặt trời trên xe điện

Thứ Sáu Tháng Năm 24, 2019

Ứng dụng năng lượng mặt trời chỉ mới phổ biến trong việc cung cấp điện gia đình, nhưng nay, các tấm pin năng lượng mặt trời còn được tích hợp trên xe điện. Qua thử nghiệm cho thấy, tính khả thi của công nghệ này là khá cao.

http://www.htv.com.vn/ung-dung-nang-luong-mat-troi-tren-xe-dien